Początek

Pierwsze zebranie założycielskie Towarzystwa Solidarnej Pomocy odbyło się w lutym 1990 roku.
Osoby wchodzące w skład zespołu założycielskiego:

Kazimierz Fugiel

Andrzej Dedo

Zbigniew Gąska

Tadeusz Janik

Mieczysław Kiełbowski

Stanisław Klimek

Czesław Piszczkiewicz

ks. Stanisław Podziorny

Eugeniusz Rusek

Olga Rutkowska

Wiesława Stabrawa

Andrzej Szczurek

Roman Wątkowski

Daniel Sochacki

Piotr Włodarczyk

Jacek Korbas

Elżbieta Tosza

Wincenty Tarnowski

Pomysłodawcą i inspiratorem założenia Towarzystwa Solidarnej Pomocy był Kazimierz Fugiel, który stworzył jedno z pierwszych niezależnych stowarzyszeń niosących pomoc potrzebującym.

15.03.1990 roku zarejestrowano Stowarzyszenie w Sądzie Wojewódzkim dla miasta Krakowa pod numerem 38/90.
Wyżej wymieniony Zarząd działał do roku 1992.

Skład pierwszego Zarządu Towarzystwa Solidarnej Pomocy:

Przewodniczący: Kazimierz Fugiel
V-ce Przewodniczący: Andrzej Dedo
V-ce Przewodniczący: Piotr Włodarczyk
Skarbnik: Tadeusz Janik
Sekretarz: Wiesława Stabrawa