1991 rok

Apteka Darów

Rozpoczęto prowadzenie Apteki Darów z otrzymanych lekarstw od zaprzyjaźnionych organizacji: Komitet Solidarite-Solidarność, Fundacja Equilibre w Lyon.

Wpłata zapomóg

Kontynuacja wypłat zapomóg dla emerytów HTS. Udzielono 158 zapomóg dla mieszkańców Nowej Huty.

Magazyn sprzętu rehabilitacyjnego i wózków inwalidzkich

Utworzono magazyn sprzętu rehabilitacyjnego i wózków inwalidzkich.

Pomoc w remoncie

Udzielono pomocy w remoncie domu przeznaczonego dla dzieci z Domu Dziecka.

Organizacja kolonii

Zorganizowano kolonie w Zawadzie k/Nowego Sącza dla 319 dzieci.

Paczki

Przygotowano około 100 paczek mikołajkowych dla dzieci z ubogich rodzin.

Majówka

Współorganizacja Majówki dla członków NSZZ Solidarność Hury im. Tadeusza Sendzimira dla około 200 osób. Zorganizowano loterię dla dzieci, w której każdy los wygrywał. Fundatorem nagród było Towarzystwo.