1994 rok

Transport darów na Białoruś

Przygotowano i wysłano transport darów na Białoruś. Trasa: Szczuczyn-Grodno-Lida-Baranowice. Odwiedzono parafie działające na tym terenie oraz zostawiono dary: lekarstwa, artykuły spożywcze, ubrania, polskie książki.

Organizacja kolonii

Zorganizowano kolonie dla 710 dzieci w Zakliczynie nad Dunajcem, Filipowicach i Wysowej koło Gorlic.

Własny środek transportu

Zakupiono samochód dostawczy Pegout.

Wpłata zapomóg

Udzielono 100 zapomóg losowych.

Obiady

Dofinansowano obiady w szkołach dla 30 dzieci.

Paczki

Przygotowano 120 paczek mikołajkowychdla dzieci z ubogich rodzin.

Magazyn sprzętu rehabilitacyjnego i wózków inwalidzkich

Dalsza działalnosc wypożyczalni.

Apteka Darów

Dalsza działalność.

Członkowie honorowi TSP

Przyznano honorowe członkostwo TSP dla Tadeusza Janika oraz ks. Stanisława Poziornego.

Podziękowanie dla Elie Gervois

Współpracujący z TSP od lat Elie Gervois otrzymał od wojewody małopolskiego Tadeusza Piekarza list dziękczynny za zaangazowanie w niesienie pomocy Polakom od 12 lat.