Od 2009 rok

Od 2009 roku Towarzystwo wspólnie z MOPS współfinansowało kolonie dla dzieci. Były one organizowane nad morzem, w miejscowościach: Mrzeżyno, Darłówek, Rewal.

Towarzystwo dofinansowywało wyjazdy dzieci na wniosek rodziców, których nie stać było na opłacenie pełnej kwoty.

Działała również cały czas wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego spełniająca bardzo dużą rolę społeczną.

Wypożyczany sprzęt pochodził z darów z Francji i Niemiec. Po niezbędnych naprawach był on udostępniany dla potrzebujących.