1993 rok

Organizacja kolonii

Dla 500 dzieci zorganizowano kolonie w Zawadzie k/Nowego Sącza oraz po raz pierwszy w Zakliczynie nad Dunajcem.

Ferie zimowe

Zorganizowano  ferie zimowe w Ośrodku Kultury HTS dla 200 dzieci.

Wpłata zapomóg

Ufundowano 100 zapomóg losowych.

Obiady

Ufundowano dla 20 dzieci obiady w stołówkach szkolnych.

Paczki

Przygotowano 120 paczek mikołajkowych i przekazano nowohuckim parafiom dla dzieci z ubogich rodzin.

Magazyn sprzętu rehabilitacyjnego i wózków inwalidzkich

Dalsza działalnosc wypożyczalni.

Apteka Darów

Dalsza działalność.

Konwój "Pokój dla Sarajewa"

Współpraca z Fundacja Equilibre przy organizacji konwoju. Pomoc przy organizacji koncertu, na który dzieci zamiast kupować bilety, przynosiły artykuły szkolne oraz żywność dla swoich rówieśników z Sarajewa.

Transport darów na Wschód

Rozpoczęto organizację darów naWschód, Pierwszy kierunek – Białoruś.