1995 rok

Transport darów - Kazachstan

Zorganizowano transport z pomocą humanitarną dla Polaków żyjących w Kazachstanie. Transport dotarł do Ałma-Ata, były w nim przede wszystkim lekarstwa, żywność oraz materiały budowlane. Zaangażowaliśmy się również w pomoc w budowie kościoła katolickiego w Ałma-Ata.

Transport darów - Ukraina

Zorganizowano transport 7 samochodów z darami na Ukrainę ( Mościska, Sądowa, Wisznia, Lwów, Tarnopol). Zawieziono 1500 paczek żywnościowych dla Polaków mieszkających w tych miejscowościach.

Organizacja kolonii

Zorganizowano kolonie dla 705 dzieci w Zakliczynie nad Dunajcem, Filipowicach i Wysowej koło Gorlic. W Zakliczynie odpoczywało 11 dzieci z polskich rodzin mieszczkający na Ukrainie.

Wpłata zapomóg

Kontynuacja działalności.

Obiady

Dofinansowano obiady w szkołach dla  dzieci – dalsza działalność.

Paczki

Przygotowano 120 paczek mikołajkowychdla dzieci z ubogich rodzin.

Magazyn sprzętu rehabilitacyjnego i wózków inwalidzkich

Dalsza działalnosc wypożyczalni.

Apteka Darów

Dalsza działalność. Zrealizowano około 1000 recept.

Wybrano nowy zarząd Towarzystw Solidarnej Pomocy na lata 1995-1999. W jego skład weszli:

Przewodniczący: Kazimierz Fugiel
V-ce Przewodniczący: Stanisław Filosek
V-ce Przewodniczący: Piotr Włodarczyk
Skarbnik: Olga Rutkowska
Sekretarz: Wiesława Stabrawa
Członek Zarządu: Andrzej Ptak

Skład Komisji Rewizyjnej:

Witold Nizioł
Zbigniew Gąska
Eugeniusz Rusek
Jan Orzeł