2008 rok

W marcu 2008 roku na walnym zebraniu członków TSP podjęło uchwałę o nadaniu mu nazwy „Towarzystwo Solidarnej Pomocy im. Kazimierza Fugla”.

W dniu 21 czerwca 2008 roku na ścianie siedziby Towarzystwa została odsłonięta tablica poświęcona pamięci założyciela Kazimierza Fugla.