1990 rok

Współpraca

Ścisła współpraca z zespołami charytatywnymi przy kościołach nowohuckich: MB Częstochowskiej, oo Cystersów, Św. Józefa, Św. Marii Kolbego, Miłosierdzia Bożego, Królowej Polski, Św. Brata Alberta, MB Nieustającej Pomocy, Św. Judy Tadeusza. Pomoc w udzielaniu zapomóg i świadczeń rzeczowych.

Wypłata zapomóg

Rozpoczęto wypłatę zapomóg dla pracowników huty i emerytów huty.

Organizacja kolonii

Organizacja pierwszej kolonii dla dzieci z rodzin najuboższych z terenu Nowej Huty, Krakowa i okolic. Wyjechało 155 dzieci wytypowanych przez współpracujące z TSP zespoły charytatywne. Środki na organizację tej kolonii otrzymano od prywatnych ofiarodawców i ze sprzedaży otrzymanych w darze ze Szwecji dresów sportowych. Kolonię zorganizowano w szkole i internacie w Jabłonce Orawskiej.

Paczki żywnościowe

Przygotowano i wydano paczki żywnościowe świąteczne.