1992 rok

Organizacja kolonii

Zorganizowano kolonie w Zawadzie k/Nowego Sącza dla 400 dzieci z ubogich rodzin.

Ferie zimowe

Zorganizowano stacjonarne ferie zimowe z pełnym wyżywieniem w Klubie Śródpole dla 100 dzieci.

Wpłata zapomóg

Udzielono 99 zapomóg dla osób będących w trudnej sytuacji związanej z chorobami i innymi wypadkami losowymi.

Kiermasze odzieży

Wspólnie z Fundacją Equilibre zorganizowano kiermasze odzieży, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Paczki

Przygotowano 90 paczek mikołajkowych dla dzieci z ubogich rodzin.

Obiady

Ufundowano dla 20 dzieci obiady w stołówkach szkolnych.

Magazyn sprzętu rehabilitacyjnego i wózków inwalidzkich

Dalsza działalnosc wypożyczalni.

Apteka Darów

Dalsza działalność.

Działanie członków i wolontariuszy nastawione było przede wszystkim na pomoc dzieciom. Fundusze zbierano poprzez wpłaty i darowizny od osób i przedsiębiorstw.

Pierwszy raz uczestnikami kolonii w Zawadzie k/Nowego Sącza były dzieci z Kazachstanu. Były to wnuki Polaków wywiezionych przez Sowietów w roku 1940. Dziewięcioro z nich poprosiło o umożliwienie przyjęcia Chrztu Świętego. Po uzyskaniu  zazwolenia uroczystość Chrztu odbyła się w kościele w Zawadzie. Matkami i ojcami chrzestnymi byli członkowie NZZS Solidarność.

Uroczystość odbyła się  11 lipca  1992 roku. We mszy św. uczestniczyli, jako zaproszeni goście, prezydent i wojewoda nowosądecki oraz przedstawiciele Kuratorium i Zarządu Regionu.

O wyjątkowym charakterze uroczystości niech świadczą słowa wypowiedziane przez przewodniczącego  TSP Kazimierza Fugla:

” Niech w Waszych sercach młodzi bracia i siostry pozostanie ten dzień jako znak, że wszyscy jesteśmy synami i córkami tej ziemi – Polski. Niech dobry Bóg Wam błogosławi”

Po mszy św. dzieci otrzymały pamiątki : biblie, medaliki, różańce, jak również prezenty ufundowane przez KZ „Solodarność” Elektromontażu, Budostalu 2, PPB Renkon, HPR, Mostostal S.A, Monin S.A, Transbudu, Elektrociepłowni, Zakładów Tytoniowych, ZPC Wawel oraz Daniela Sochackiego.

Pobyt w Polsce 20 dzieci wraz z opiekunami zakończył się w Krakowie. Dzieci zamieszkały u polskich rodzin, a tych kilka dni, które pozostały im do wyjazdu spędziły na zwiedzaniu naszego pięknego miasta.