1996 rok

Transport darów - Litwa

Zorganizowano transport 4 ton żywności, środków czystości i odzieży dla Polaków mieszkających we wsi Rukojno koło Wilna.

Człowiek Roku

Prezes  Towarzystwa Solidarnej Pomocy Kazimierz Fugiel Człowiekiem Roku w plebiscycie krakowskiego dodatku „Gazety Wyborczej”.

Organizacja kolonii

Wzorem lat poprzednich zorganizowano kolonie dla dzieci w Zakliczynie nad Dunajcem, Filipowicach i Wysowej koło Gorlic.

Wpłata zapomóg

Kontynuacja działalności.

Obiady

Dofinansowano obiady w szkołach dla  dzieci – dalsza działalność.

Paczki

Przygotowano 120 paczek mikołajkowych dla dzieci z ubogich rodzin.

Magazyn sprzętu rehabilitacyjnego i wózków inwalidzkich

Dalsza działalnosc wypożyczalni.

Apteka Darów

Dalsza działalność.